TJENESTER

Praktisk

Vi har engasjerte medarbeidere som ønsker å hjelpe deg med praktiske gjøremål dersom hverdagen er utfordrende på grunn av helse eller alderdom.

Les mer

Helse

Mange mennesker ønsker å bo hjemme til tross for alderdom og sykdom. Velverd sørger for at du kan få den behandlingen og oppfølgingen du trenger i ditt eget hjem.

Les mer

Sosialt

Et godt sosialt liv er viktig for livskvaliteten. Våre sosiale tilbud sikrer deg en hverdag fylt med muligheter og opplevelser.
Les mer