Om oss

Vi ønsker å hjelpe mennesker gjennom praktiske, sosiale og helserelaterte tjenester og på den måten være et supplement til deler av det offentlige helsetilbudet.

Våre medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi har med oss et bredt spekter av medarbeidere og samarbeidspartnere. Sykepleiere, helsefagarbeidere, sosialarbeidere, renholdsarbeidere, snekkere, advokater, og økonomer. Flinke folk har alltid vært viktige i vår virksomhet.

Vi ser ikke bare etter karakterer og generell måloppnåelse, vi ser også etter relasjonell kompetanse, empati og kommunikasjonskompetanse. Dette gjelder også for våre samarbeidspartnere. Vi ser forbi pris og leter etter kvalitet, kompetanse og karakter.

De eldre blir stadig yngre

Andelen av befolkningen som er 70 år eller eldre vil dobles i løpet av de neste 30 årene (SSB, 2014). Samtidig lever vi i en tid hvor de eldre ønsker å oppleve mer og utfolde seg mer. De eldre blir stadig yngre.

Som en respons på dette ønsker vi i Velverd å blande velferd og verdi. Vi ønsker å hjelpe mennesker gjennom praktiske, sosiale og helserelaterte tjenester og på den måten være et supplement til deler av det offentlige helsetilbudet.

Vi skapte Velverd – omsorg i praksis

20 års erfaring
Siden 1998 har vi levert praktiske, og helserelaterte tjenester gjennom Stiftelsen Sana. Vi har blant annet drevet ulike instutisjoner i store deler av Norge  Vi har vært gjennom flere epoker i bransjen, og har alltid hatt fokus på gode relasjoner med lokalsamfunnet, beboerne og oppdragsgiver.

Basert på vår historie, omstrukturering, endringer i bransjen og gode medarbeidere vedtok stiftelsen å opprette Sana Utvikling AS. Selskapet er 100% eid av Stiftelsen Sana og formålet er å utvikle nye forretningsområder. I tråd med morselskapets visjon ønsker vi å ”Styrke Samfunn – lokalt og globalt”. Velverd AS er en naturlig plattform for dette.

For å sette Velverd i perspektiv ønsker jeg å invitere deg inn i vår historie.

På grunn av lave ankomsttall av asylsøkere i 2016- 2017 mottok vi i Sana til sammen 12 oppsigelser av våre asylmottak.

Som leder er det flere måter man kan håndtere en krise på. Jeg valgte å støtte meg til Milton Berle, og hans berømte ord; ”Dersom mulighetene ikke banker på; bygg en dør” (“If opportunity doesn’t knock, build a door”). Vi måtte bygge en dør. Vi måtte bygge en ny mulighet, en ny fremtid, en retning ut av situasjonen vi sto i.

Våren 2017 tok jeg med meg Anders og Jørg Magne, to av mine dyktige medarbeidere, til et hotell på Sola og begynte å skissere opp noen forretningsområder som var nærliggende å satse på. Som tradisjonelle forretningsutviklere begynte vi å jobbe med konkrete ideer. Det tok imidlertid ikke mer enn en halvtime før vi innså at vi jobbet i feil retning; Vi fokuserte på det vi burde gjøre, ikke det vi ville gjøre

I lys av dette pakket vi ned konferanserommet og tok heller en spasertur langs solastranden. Spørsmålet mitt var enkelt; ”Hva vil vi egentlig bygge, hva vil vi bidra med?”

Resultatet ble Velverd. På denne hjemmesiden har vi prøvd å gjøre det enkelt å finne informasjon om våre tjenester. Ta gjerne kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi gleder oss til å skape en bedre hverdag for deg og dine.

Mvh

Kristoffer Stensheim

Image module
Kristoffer Stensheim
Daglig leder, Sana utvikling

Mer enn et ordspill

Dersom man gjør et søk på ”Velverd” finner man ikke mye, verken på internett, i leksikon eller i ordbok. Velverd er rett og slett ikke et begrep. Det er en kombinasjon av velferd og verdi, samtidig som det gir assosiasjoner til noe som er vel verd.

Velverd er tuftet på tanken om at hele livet skal være en verdifull tid, en sosial tid, en tid til glede, nytelse og blomstring.

Vår forpliktelse

Velverd har 3 ulike avdelinger. I hver avdeling finner du eksempler på hva vi gjør, men fordi selskapet er sentrert rundt deg og dine behov trenger du ikke bekymre deg om nettopp ditt behov ikke er eksemplifisert.

Vi forplikter oss til å gi deg tjenester som er av ypperste klasse og vi strekker oss langt for å kunne gi deg en enklere og bedre hverdag med våre tjenester.