Image module

Vilkår for godkjenning

Virksomhet som har ansatte må legge ved dokumentasjon på at de:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • oppfyller kravene til vernetjenesten
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteretforetaksregisteretmerverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Virksomheten må oppfylle eventuell rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (skatteforvaltningsloven §7-6) dersom det er aktuelt. Bemnanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Hvis det blir gjort endringer i kravene til godkjenning, vil godkjent virksomhet også ha plikt til å fylle disse kravene. Det er særlig viktig at renholdsvirksomheten oppjusterer lønnssatsene når det fastsettes nye forskrifter. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at eventuelle nye vilkår er oppfylt.

HMS-kort fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Kravet til å bære HMS-kort gjelder også  innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA.Virksomheter som har søkt om godkjenning via altinn.no vil få melding fra Arbeidstilsynet når de kan starte bestilling av HMS-kort.