Velverd fasadevask

Velverd Husvask
Banner image

Den årlige husvasken

En god fasadevask hindrer soppangrep, forlenger levetiden på ytterpanelet ditt, og gjør at du slipper å male så ofte. Et fuktig norsk klima gir grobunn for sopp og alger. Det er derfor viktig å vaske boligen din årlig. Velverd har offentlig godkjente fagfolk som utfører en profesjonell utvendig vask av din bolig.

 

Fuktig klima

Fuktigere klima øker faren for råteskader, sopp og alger finner raskere veien til husveggen og sprer seg raskt. Uønsket spredning kan gi skader i panelet.

Det har de siste årene blitt et større fokus på viktigheten av årlig vask. En av grunnene er at de nye miljøvennlige malingene inneholder mindre sopp- og algedrepende midler enn før. Det gjør at algene i større grad en tidligere kan gro på husveggen

Maling og beising

Skal du male eller beise ditt ytterpanel er vask i forkant helt essensielt. Vasken fjerner både skitt, og skadelig sopp- og algedannelse som gjør at malingen sitter, og forhindrer skader på ytterpanelet.

Svertesopp

Det er ofte lysmalte hus som får svertesopp. Årsaken til dette er at overflatetemperaturen på lyse overflater sjeldent blir høy nok til å drepe soppen. Grønske vil også i hovedsak sette seg på lite solbelyste flater.

Svertesopp forårsaker blå til svart misfarging i veden og på overflaten av maling, lakk og enkelte plaststoffer. Soppen ser ut som svarte flekker på overflaten av yttervegger, og kan gjøre treverket mindre motstandsdyktig mot fukt, noe som igjen øker faren for råteangrep.

Det finnes flere typer spesialsåper for utendørs vedlikeholdsvask som både rengjør og dreper soppen. Velverd bruker en spesialsåpe som har god effekt på svertesopp og bevarer glansen i malingen.

Image module
Velverd
Pris husvask
Kr500 /time
Våre offentlig godkjente fagfolk utfører en profesjonell vask av din bolig. Pris for lift etc kommer som et tillegg.
  • Forlenger levetiden på ytterpanelet ditt
  • Forlenger levetiden for boligens maling
  • Hindrer soppangrep
[dfd_slide_parallax image_width=»1180″ image_height=»600″ delim_width=»1″ image_first=»21101″ image_second=»21102″]