HELSE

Våre helserelaterte tjenester

Mange mennesker ønsker å bo hjemme til tross for sykdom eller alderdom. I Velverd sørger vi for at du får den behandlingen og oppfølgingen du trenger i ditt eget hjem.

Vi er opptatt av å gi våre kunder et bedre og enklere liv, og vi tar oss tiden som trengs for å gjøre nettopp dette. Vi har sykepleiere, vernepleiere, manuellterapeut, ergoterapeut og annet helsepersonell som kan bistå deg med tjenestene du ønsker.

BLI MEDLEM
MER INFORMASJON
Tlf: 979 25 000
Vi kan bl.a tilby:

Både blodsukker og blodtrykk er avgjørende for en god helse. Vi måler blodtrykket for å finne ut om det er normalt eller ikke. Avvikende blodtrykk kan være tegn på sykdom. Blodtrykksmålingen har betydning når legen skal stille diagnose og avgjøre behandling av eventuell sykdom.

Ved å måle blodsukker kan du få bedre innsikt i egen sykdom, få hjelp til bedre regulering og dermed redusere risikoen for komplikasjoner. Vi har medarbeidere med lang erfaring innen helse og sykepleie som kan måle både blodtrykk og blodsukker hjemme i din egen bolig.

Vi er opptatt av din helse og tar oss god tid til å hjelpe deg med medisiner. Medikamenthåndtering handler om korrekt istandgjøring og utdeling av medisiner, og er avgjørende for et kontrollert eller legende sykdomsforløp.

Usikker på hva du har krav på ved sykdom? Våre medarbeidere, som er utdannet innen helse, hjelper deg med å finne ut hva du har krav på av behandling og hjelp, samt at vi veileder deg i sykdomsforløpet. 

Velverd ønsker at du selv skal få bestemme når du vil legge deg. Av ulike grunner opplever mange at de ikke får den hjelpen de trenger på det tidspunktet de selv ønsker.  Å bestemme tidspunktet man skal legge seg eller stå opp, kan ha stor betydning for opplevelsen av et meningsfullt liv. Velverd gir deg dermed muligheten til å leve et aktivt sosialt liv, eller for eksempel sitte oppe så lenge du selv vil. Vi sørger for at du får det akkurat slik du ønsker det.